Jak na výpověď povinného ručení

Tak jako každý jiný produkt, i povinné ručení lze ukončit. Je jedno, jaké vás k tomu vedou důvody, ať už nalezení pro vás výhodnější nabídky, nebo třeba prodej vozidla, je třeba však pamatovat na podmínky, které s sebou výpověď tohoto pojištění nese. Jestliže jste auto prodali, stačí na pojišťovnu zanést kupní smlouvu, co jste uzavřeli s novým majitelem. V den, k němuž se smlouva váže, zanikne povinné ručení, co jste vy uzavřeli. Všechna povinnost se poté začne týkat nového majitele, na kterém už je další postup. Pokud vás k výpovědi vede nějaký osobní důvod, co byl nastíněn výše, pak pamatujte na to, že výpověď je třeba doručit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. V případě, že nevíte, kdy pojistné období končí, stačí nahlédnout do smlouvy o povinném ručení. Jiným případem výpovědi povinného ručení je případ, kdy ho nebudete platit, v tom případě je samozřejmě ukončující stranou pojišťovna, která vás s postupem seznámí v došlé upomínce.

Comments are closed.