Jednobodové přestupky

Při používání vozidla se řidič může dopustit přestupku, který nebude nikterak nebezpečný, ale přece je trestán. Pokuta za takový přestupek se pohybuje v nejnižších možných částkách a dochází k přičtení 1 bodu k bodovému kontu řidiče. Jaké přestupky to jsou? Řadí se sem neoprávněné užití výstražného oranžového světla, neoprávněné užití modrého světla doplněného o zvukový signál, porušení povinnosti, kterou ukládá zákazová nebo příkazová značka, porušení ustanovení o osvětlení vozidla, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu a nedovolené užití dálnice či rychlostní silnice vozidlem, jehož technický stav neumožňuje dosažení rychlosti pro daný úsek stanovené. Za všechny tyto jmenované přestupky se vám přičte zmíněný 1 bod a v rámci blokové pokuty zaplatíte maximálně 2000 Kč. Pokud se však chcete vyvarovat tomu, že by vám pokuta narušila finanční plán, je možné zřídit si tzv. pojištění pokut, které vám pomůže vypořádat se s náhlým placením za přestupky.

Comments are closed.